Wyodrębnianie lokali

Tuaj możesz zapytac nas o ofertę na wykonanie dokumentacji budynku

1. Czym jest Ustanowienie Odrębnej Własności Lokali?

Wiele osób będących właścicielami / użytkownikami np. lokalu spółdzielczego, dowiaduje się o możliwości ustanowienia odrębnej własności dla ich lokalu. Mówiąc w skrócie, oznacza to że dany lokal po ustanowieniu samodzielności będzie traktowany tak jak odrębna nieruchomość (czyli tak jak dom jednorodzinny lub inny budynek). Dla lokalu zostanie założona księga wieczysta, w której znajdą się podstawowe dane lokalu (w tym jego udział w części wspólnej budynku, w którym lokal jest położony). Więcej na tematy związane z „ustawą o własności lokali” w sposób przystępny i związany z naszą działalnością piszemy w artykułach.

wyodrębnianie lokali

2. Dokumentacja budynku służąca ustanowieniu odrębnej własności lokali

Aby możliwe było ustanowienie odrębnej własności lokali, niezbędne jest m.in. przygotowanie odpowiedniej dokumentacji architektonicznej. Dokumentacja ta ma za zadanie wskazać lokale przeznaczone do wyodrębnienia i składa się najczęściej z :

 • opisu budynku
 • zestawienia udziałów lokali w nieruchomości wspólnej
 • zestawienia powierzchni nieruchomości wspólnej
 • rzutów wszystkich kondygnacji budynku
 • kart przedstawiających lokale przeznaczone do wyodrębnienia, z zaznaczeniem wyglądu lokalu (rzut), położenia lokalu w budynku, informacji o pomieszczeniach przynależnych, wykazem pomieszczeń lokalu i powierzchni użytkowej lokalu.

Dokumentację sporządza się na podstawie istniejących rysunków budynków lub w przypadku jej braku / nieaktualności na podstawie inwentaryzacji architektonicznej.

3. Nasze doświadczenie

W roku 2007 wygraliśmy 3 przetargi na sporządzenie dokumentacji służącej ustanowieniu odrębnej własności lokali budynków należących do Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Przetargi obejmowały dokumentację kilkuset budynków leżących na osiedlach „Bielany”, „Żoliborz II” oraz „Piaski” – referencje.

Przystępując do realizacji zleceń z roku 2007 mieliśmy już doświadczenie w przygotowywaniu dokumentacji do wyodrębnień, jednak po realizacji tak dużego przedsięwzięcia i borykaniu się z wieloma problemami i nietypowymi sytuacjami można śmiało powiedzieć, że wyspecjalizowaliśmy się w tego typu opracowaniach. W latach 2007 – 2013 około 50% naszych zamówień stanowiły dokumentacje służące ustanowieniu odrębnej własności lokali realizowane dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych a także dla wielu pojedynczych lokali.

4. Ceny

Niestety podobnie jak w przypadku inwentaryzacji budowlanych, nie ma możliwości podania ceny dokumentacji odnoszącej się do jednego kryterium (takiego np jak kubatura budynku). Główny wpływ na cenę mają:

 • na jakiej podstawie ma być wykonana dokumentacja (istniejące rysunki, inwentaryzacja architektoniczna)
 • wielkość obiektu (kubatura, powierzchnia użytkowa, ilość lokali)
 • stopień skomplikowania obiektu (blok, kamienica, budynek usługowy)

Aby otrzymać od nas konkretną ofertę cenową możesz:

 • zatelefonować do nas pod nr 515 235 448
 • wypełnić i wysłać na adres: kontakt@2metry.pl zamieszczoną poniżej tabelę

ustanawianie odrebnej wlasnosci lokali1

 • Wypełnić i wysłać formularz na stronie

[Form id=”2″]