Inwentaryzacje Budowlane

 1.  Czym jest inwentaryzacja budowlana?
 2. W jakim celu przeprowadza się inwentaryzację?
 3. Jak przeprowadza się inwentaryzacje budowlane?
 4. Nasze doświadczenie
 5. Ceny / Formularz zapytania ofertowego.
 6. Przykładowa Inwentaryzacja budowlana wykonana przez nas.
 7. Więcej o inwentaryzacjach

1. Czym jest inwentaryzacja budowlana?

Inwentaryzacja budowlana jest procesem odwrotnym do projektowania. W przypadku projektu budynek powstaje na podstawie sporządzonych rysunków, natomiast inwentaryzacja polega na stworzeniu dokumentacji rysunkowej istniejącego obiektu.

2. W jakim celu przeprowadza się inwentaryzację?

Powodów może być kilka, najczęściej odtwarza się dokumentację budynku, która uległa zniszczeniu lub po prostu zaginęła. Aktualne plany budynków potrzebne są do przeprowadzania prac remontowych i modernizacyjnych, przekształceń własnościowych (jak choćby ustanowienie odrębnej własności lokali), wyliczenia powierzchni użytkowej budynku itp.

Często inwentaryzację przeprowadza się w celu stworzenia planów budynku w wersji elektronicznej, co znacznie ułatwia i przyspiesza (a tym samym obniża koszty) wykonywania wszelkich dokumentacji projektowych związanych z remontami elementów budynku.

inwentaryzacja architektoniczna

3. Jak przeprowadza się inwentaryzację?

Obecnie dzięki zastosowaniu laserowych pomiarów odległości, czas wykonania inwentaryzacji znacznie się zmniejsza. Przeprowadza się pomiary z natury wszystkich (lub wybranych) elementów budowlanych obiektu, w razie konieczności zaznacza się także przebieg instalacji sanitarnych i elektrycznych. Na podstawie pomiarów i szkiców odtwarza się dokumentację budynków w skład, której standardowo wchodzą:

– rzuty wszystkich kondygnacji wraz z rzutem dachu

– charakterystyczne przekroje oraz elewacje

– opis budynku wraz z zestawieniem powierzchni

– rysunki instalacji sanitarnych (rzuty, rozwinięcia, aksonometrie)

– rysunki instalacji elektrycznych (rzuty, schematy)

Oczywiście zdarza się nietypowy zakres pomiarów, np. pomiar jedynie powierzchni użytkowej budynku (np. dla celów wyliczenia podatku) lub kompletna inwentaryzacja architektoniczna zawierająca detale, dokumentację zdjęciową i model 3d.

4. Nasze doświadczenie

Od 2004 roku (czyli od początku działalności) nasza firma wykonała inwentaryzacje budowlane kilkuset budynków mieszkalnych i użytkowych położonych w Warszawie i w innych rejonach kraju. Największe zlecenia wykonywaliśmy na zlecenie Warszawskich Zakładów Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicach: Praga-Południe, Praga-Północ, Śródmieście, Ochota i Mokotów –  referencje

Tak duże doświadczenie w wykonywaniu inwentaryzacji budowlanych pozwoliło nam wypracować metody pracy, które pozwalają nam pracować szybciej i dokładniej. Obecnie dzięki pracy symultanicznej (osoba mierząca na bieżąco przesyła pomiary do osoby wprowadzającej dane w komputerze) jesteśmy w stanie ukończyć rysunki budynku nawet w jeden dzień bo zakończeniu pomiarów.

5. Ceny

Niestety nie ma sposobu na to by podać konkretny cennik zależny np. od kubatury obiektu. Zbyt wiele czynników ma wpływ na cenę wykonania inwentaryzacji. Poniżej podajemy kryteria, które wpływają na cenę:

 1.  typ obiektu – mieszkanie, dom jednorodzinny, dom wielorodzinny, biurowiec, hala itp.
 2. Zakres inwentaryzacji – architektoniczna, inst. elektryczne, inst. sanitarne
 3. Kubatura obiektu
 4. Stopień skomplikowania – blok mieszkalny (duża powtarzalność), obiekt zabytkowy itp.

Aby otrzymać od nas konkretną ofertę cenową możesz:

 • zatelefonować do nas pod nr 515 235 448
 • wypełnić i wysłać na adres: kontakt@2metry.pl zamieszczoną poniżej tabelę

ustanawianie odrebnej wlasnosci lokali1

 • Wypełnić i wysłać formularz na stronie

[Form id=”3″]

6. Więcej o inwentaryzacjach

Więcej o zagadnieniach związanych z pomiarami, sposobami wyliczeń powierzchni i innymi tematami dotyczącymi inwentaryzacji architektonicznych budynków możecie się dowiedzieć z naszych artykułów.